top of page

Klub dětí, rodičů a přátel MŠ Mateřídouška, z. s.

  Členské příspěvky budou ve školním roce 2023/2024 využity na:

 •  Mikulášský balíček

 •  Vánoční dárky na třídy

 •  Karneval

 •  Den dětí - drobný dáreček

 •  Pasování předškoláků

 •  Kulturní akce organizované klubem v rámci MŠ (Muzikohrátky, divadlo Letadlo,       kouzelník)                                

                              

 

                                          Plánované akce  pro rok 2023/2024

 • Vodnické odpoledne u  rybníka

 • Uspávání broučků

 • Čarodějnické odpoledne

 • Otvírání zahrady

 • Karneval

 • Oslava Dne dětí

 • Oslava Dne otců

 • Přednášky pro rodiče ve spolupráci s odborníkem

 • Celoroční sběr papíru  

 

     

Oceníme spolupráci všech rodičů v různých oblastech – chystání mikulášských balíčků,

výpomoc na akcích, zajištění/vyzvednutí materiálů, výzdoba na akcích atd.     

 

DĚKUJEME

bottom of page