Klub dětí, rodičů a přátel MŠ Mateřídouška, z. s.

Členské příspěvky budou ve školním roce 2021/2022 využívány na:

-Mikulášský balíček

      -Vánoční dárky na třídy

        -Karneval

-Den dětí, drobný dáreček

          -Den dětí, hračky na třídy

    -Pasování předškoláků

 -Zahradní slavnost

   ------------------------------------

   -Papíry + omalovánky

   -Barvy do tiskárny

  -Další akce v MŠ

        -Dovybavení center aktivit dle potřeb dětí

       -Další potřeby rodičů a dětí

Plánované akce pro rok 2021/2022

 

-Podzimní úklid zahrady s opékáním párků

-Vánoční jarmark na školní zahradě

-Povánoční posezení rodičů s dětmi

-Jarní otvírání zahrady

-Letní zahradní slavnost - spolupráce s MŠ 

-Výlet podzim/jaro/léto

-Přednášky pro rodiče ve spolupráci s odborníky

-Celoroční sběr papíru

 

Ze sběru papíru zakoupení zahradního domku pro přístupnější uložení hraček.