ŠKOLNÉ

ÚPLATA za předškolní vzdělávání vyplývá z ustanovení vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů. Informace o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole ve školním roce 2021-2022 a o podmínkách splatnosti úplaty je vydáno dokumentem s č.j. 151/2021 - ze dne 11.6.2021. Úplatu za předškolní vzdělávání (školné) hradí zákonný zástupce dítěte ve výši 520,- měsíčně, děti které k 31.8. dosáhly 5-ti let jsou z platby osvobozeny.
Plné znění dokumentu naleznete v oddíle Dokumenty - Úplata za PV od 1.9.2021.

STRAVNÉ

Mateřská škola je zapojená do projektu Zdravá školní jídelna. Certifikát (číslo certifikátu - 119-072019) Zdravé školní jídelny vydal Státní zdravotní ústav v Praze dne 8.7.2019 a předán pracovnicemi KHS MSK dne 10.7.2019. Certifikát Zdravé školní jídelny opravňuje držitele - MŠ Mateřídouška, Frýdek-Místek - k užívání titulu "ZDRAVÁ  ŠKOLNÍ  JÍDELNA".

ZMĚNA od 1.9.2021 se upravuje pro obě kategorie:

Platba stravného je stanovena dle vyhlášky č.107/2005 Sb., finanční limity v Kč.
39,- /na den - celodenní strava-děti do 6-ti let
43,- /na den - celodenní strava-děti nad 6 let
Pitný režim je součásti ceny stravného.

 


TERMÍNY PLATEB

Úhrada poplatků stravného a školného - bezhotovostní platba formou vámi zadaného inkasního příkazu.

Splatnost poplatků za stravování a úplatu za předškolní vzdělávání  v hotovosti (ve výjimečných případech) do

15. dne v měsíci.


OMLOUVÁNÍ NEPŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE

 • stravu lze odhlásit nejpozději den předem do 13:00 (v pondělí nebo po dni pracovního volna do 7:00 na daný den)

 • oběd si lze vyzvednout pouze první den neplánované nepřítomnosti v době od 11:00 do 11:15

 • odhlašovat můžete:

  • písemně do docházky v šatně

  • e-mailem: jidelnamsliskovecka@seznam.cz

  • telefonicky:

   • 734 153 434 (vedoucí školní jídelny)

   • 555 557 719 (tř. Sluníčko)

   • 555 557 719 (tř. Motýlek)

   • 555 557 720 (tř. Krteček)

   • 555 557 720 (tř. Medvídek)