top of page
ŠKOLNÉ

ÚPLATA za předškolní vzdělávání vyplývá z ustanovení vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů. Informace o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole ve školním roce 2023-2024 a o podmínkách splatnosti úplaty je vydáno dokumentem VP 3/2023 ze dne 3.5.2023. Úplatu za předškolní vzdělávání (školné) hradí zákonný zástupce dítěte ve výši 700,- měsíčně, děti které k 31. 8. dosáhly 5-ti let jsou z platby osvobozeny.

Plné znění dokumentu naleznete v oddíle Dokumenty ke stažení - Směrnice ke stanovení úplaty pro školní rok 2023-2024.

STRAVNÉ

Mateřská škola je zapojená do projektu Zdravá školní jídelna. Certifikát (číslo certifikátu - 119-072019) Zdravé školní jídelny vydal Státní zdravotní ústav v Praze dne 8.7.2019 a předán pracovnicemi KHS MSK dne 10.7.2019. Certifikát Zdravé školní jídelny opravňuje držitele - MŠ Mateřídouška, Frýdek-Místek - k užívání titulu "ZDRAVÁ  ŠKOLNÍ  JÍDELNA".

Bezhotovostní platby za stravování a úplatu za předškolní vzdělávání  (tzv. školné)

S účinností od 1.9.2023 dochází k navýšení finančního limitu na nákup potravin.

Od 1.9.2023 se mění ceny stravného následovně:

strávníci do 6 let      45,- Kč / den

strávníci 7-10 let     49,- Kč / den

 

Z důvodu navýšení stravného je potřeba změnit již nastavený limit u povolení k inkasu.

Pitný režim je součásti ceny stravného.

Z důvodu navýšení stravného je potřeba změnit již nastavený limit u povolení k inkasu.

 

Příklady:

 1. 1 dítě ve věku do 6-ti let – stravné 1040 Kč + školné 700 Kč, celkem 1.740,- Kč

 2. 2 děti ve věku do 6-ti let – 2x stravné 1040 Kč + školné 2 x 700 Kč, celkem 3.480,- Kč

 3. Dítě, které v období 1.9.2023 – 31.8.2024 dosáhne 6-ti let -  školné neplatí, pouze stravné ve výši 1040,- Kč

 4. Dítě s odkladem školní docházky – stravné 1130,- Kč


TERMÍNY PLATEB

Úhrada poplatků stravného a školného - bezhotovostní platba formou vámi zadaného inkasního příkazu. 

Splatnost poplatků za stravování a úplatu za předškolní vzdělávání  v hotovosti (ve výjimečných případech) do

11. dne v měsíci. Číslo účtu: 2801003673/2010.


OMLOUVÁNÍ NEPŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE

 • stravu lze odhlásit nejpozději den předem do 12:00 (v pondělí nebo po dni pracovního volna do 7:00 na daný den)

 • oběd si lze vyzvednout pouze první den neplánované nepřítomnosti v době od 11:00 do 11:15

 • odhlašovat můžete:

  • písemně do docházky v šatně

  • e-mailem: jidelna@msmateridouska.cz

  • telefonicky:

   • 734 153 434 (vedoucí školní jídelny)

   • 555 557 719 (tř. Sluníčko)

   • 555 557 719 (tř. Motýlek)

   • 555 557 720 (tř. Krteček)

   • 555 557 720 (tř. Medvídek)

bottom of page