top of page
O ŠKOLE

Mateřská škola Lískovecká sídlí na stejnojmenné adrese pod číslem 2850, ve městě Frýdek –Místek. Jedná se o odloučené pracoviště Mš Mateřídouška, ul. J.Božana 3141, F-M. Zřizovatelem je statutární město Frýdek-Místek. Zařízení nabízí tradiční péči rodinného typu pro děti od 2,5 do 3 let s individuální přípravou (jen v případě podkapacitního stavu) a předškolní vzdělávání dětem od 3 do 7 let. Školka má dvě dvoupatrovébudovy, hospodářskou budovou, zahradní altán a rozlehlou zahradu zaměřenou na environmentální výchovu. Výuka se realizuje ve čtyřech třídách, v současné době jsou všechny heterogenní. Celková kapacita je 100 dětí. Ve třídách je průměrný počet dětí odpovídající světovému standardu. Pedagogický sbor tvoří osm učitelek, jedna chůva, správními zaměstnanci jsou školnice, dvě uklízečky, vedoucí stravování a dvě kuchařky. Profesionální tým pedagogů zajišťuje dětem rodinné prostředí s profesionálním přístupem. Praktikujeme přirozené vzdělávání, vedeme děti k národní hrdosti, lásce ke své vlasti, úctě k tradicím a morálním hodnotám. Provoz mateřské

školy je od 6:00 do 16:30 hodin.

 

Co u nás najdete:

  • podnětné prostředí v pestrých třídách SLUNÍČKO, MOTÝLEK, KRTEČEK A MEDVÍDEK

  • velkou vybavenou zahradu se vzrostlými stromy v blízkosti lesa na okraji města Frýdku mimo

frekventovanou silnici. Kontakt s přírodou je pro děti přirozený s  možností zpozorovat např.

veverku či zajíce. Edukativní prvky v přírodní zahradě dětem poskytují možnosti

experimentování, pozorování a zážitkového učení

  • podporujeme rozvoj jazyka a kreativity v rámci každodenních aktivit z výtvarné a dramatické

výchovy, předkládáme činnosti a aktivity vedoucí k osvojení základů různých řemeslnických

prací (polytechnická výchova)

  • nabízíme všechny aktivity potřebné pro zdravý růst a rozvoj dětí včetně moderních

pedagogických metod a postupů

  • v rámci doplňkových aktivit možnost přihlásit dítě do šachové školičky, angličtiny pro

nejmenší, basketbalové přípravky, plaveckého a lyžařského kurzu

  • poskytujeme předškolní vzdělávání dětí od 3 let probíhající podle rámcového vzdělávacího

programu a individuální péči zaměřenou na děti do 3 let a jejich diferencované zapojení do

všech aktivit, které je zajímají s podporou aprobované chůvy (přijetí dětí mladších tří let

probíhá dle kritérií při zápisu do MŠ)

  • náš velký profesionální tým pedagogů a správních zaměstnanců má možnost s dětmi více

a intenzivněji pracovat a zajišťovat jim rodinné prostředí vzhledem k nižší naplněnosti tříd

  • spolupracujeme s různými subjekty (KNIHOVNA, CVA KLÍČ, ZŠ EL.KRÁSNOHORSKÉ, MUZEUM

BESKYD, FRÝD.SKLÁDKA, ČSR, IZS ČR, různé divadelní soubory apod.)

  • Klub rodičů, který spolu s pedagogy a ostatními zaměstnanci organizuje společenské akce pro děti

bottom of page