top of page
O ŠKOLE

Mateřská škola Lískovecká (odloučené pracoviště MŠ Mateřídoušky) je výjimečná svou polohou v klidném a tichém prostředí města Frýdku-Místku. V bezprostřední blízkosti se nachází les i rybník, děti tak mají možnost pozorovat sezónní dění v okolní přírodě. Ve výchovně-vzdělávacím procesu klademe velký důraz na ekologii a pohyb. Děti denně cvičí a fyzickou zdatnost si zdokonalují i na vybavené školní zahradě, která dětem nabízí interaktivní herní prvky s environmentální tématikou. Pravidelné návštěvy v tělocvičnách FK Frýdek-Místek a Basketpointu v dětech upevňují kladný vztah ke sportu.  Mateřská škola je proslulá svou rodinnou a klidnou atmosférou, individuálním přístupem k dítěti, a to hlavně díky nižšímu počtu dětí ve třídách.  Díky úzké spolupráci s blízkou základní školou jsou naše děti cíleně připravovány pro úspěšný vstup do 1. třídy.  Zdravá a vyvážená strava z naší školní jídelny splňuje moderní způsob výživy dětí předškolního věku. Celý tým zaměstnanců spolu s Klubem dětí, rodičů a přátel MŠ Mateřídouška vytváří během celého školního roku spoustu zábavných akcí, např. Vodnické odpoledne, Uspávání broučků, Otevírání zahrady, Pálení čarodějnic, MDD, Karneval, Vánoční jarmark aj. Bližší informace najdete na http://www.msliskovecka.cz/

Provoz mateřské školy je od 6:00 do 16:30 hodin.

 

Co u nás najdete:

  • podnětné prostředí v pestrých třídách SLUNÍČKO, MOTÝLEK, KRTEČEK A MEDVÍDEK

  • velkou vybavenou zahradu se vzrostlými stromy v blízkosti lesa na okraji města Frýdku mimo frekventovanou silnici. Kontakt s přírodou je pro děti přirozený s  možností zpozorovat např. veverku či zajíce. Edukativní prvky v přírodní zahradě dětem poskytují možnosti experimentování, pozorování a zážitkového učení

  • podporujeme rozvoj jazyka a kreativity v rámci každodenních aktivit z výtvarné a dramatické výchovy, předkládáme činnosti a aktivity vedoucí k osvojení základů různých řemeslnických prací (polytechnická výchova)

  • nabízíme všechny aktivity potřebné pro zdravý růst a rozvoj dětí včetně moderních  pedagogických metod a postupů

  • v rámci doplňkových aktivit možnost přihlásit dítě do šachové školičky, angličtiny pro nejmenší, basketbalové přípravky, plaveckého a lyžařského kurzu

  • poskytujeme předškolní vzdělávání dětí od 3 let probíhající podle rámcového vzdělávacího programu a individuální péči zaměřenou na děti do 3 let a jejich diferencované zapojení do všech aktivit, které je zajímají s podporou aprobované chůvy (přijetí dětí mladších tří let probíhá dle kritérií při zápisu do MŠ)

  • náš velký profesionální tým pedagogů a správních zaměstnanců má možnost s dětmi více a intenzivněji pracovat a zajišťovat jim rodinné prostředí vzhledem k nižší naplněnosti tříd

  • spolupracujeme s různými subjekty (KNIHOVNA, CVA KLÍČ, ZŠ EL.KRÁSNOHORSKÉ, MUZEUM BESKYD, FRÝD.SKLÁDKA, ČSR, IZS ČR, různé divadelní soubory apod.)

  • Klub rodičů, který spolu s pedagogy a ostatními zaměstnanci organizuje společenské akce pro děti

bottom of page