top of page

Klub dětí, rodičů a přátel MŠ Mateřídouška, z. s.

 

IČO:                                                   09677976

 

Název:                                               Klub dětí, rodičů a přátel MŠ Mateřídouška, z. s.

 

Adresa:                                             J. Božana 3141, Frýdek-Místek, 738 01

 

E-mail:                                              ms.materidouska@seznam.cz

 

FCB:                                                   Klub dětí, rodičů a přátel MŠ Mateřídouška

 

Číslo účtu:                                        2301909356/2010      (Fio Banka)

 

Předsedkyně spolku:                     Mgr. Martina Matýsková, DiS.

 

Místopředsedkyně spolku:          Romana Vladárová

 

Členové výboru:                              Bc. Alena Habernalová

                                                            Jana Ondrušíková

 

Koordinátor spolku za MŠ:          Bc. Alena Habernalová (uč. třídy Motýlek) - na pracovišti J. Božana.

 

 

Klub dětí, rodičů a přátel MŠ Mateřídouška je dobrovolným sdružením rodičů, zákonných zástupců dětí a občanů, kteří se zajímají o výchovu dětí a práci školy.

 

Je to dobrovolné sdružení, které vzniklo potřebou navázat bližší spolupráci mezi Mateřskou školou a rodiči.

Cílem spolku je vytvoření komunitní společnosti zaměřené na účinnou a dobrovolnou pomoc škole při plnění jejího poslání, např. pomoc při organizování různých akcí a exkurzí, zajištění různorodého spotřebního materiálu, předávání nápadů, tipů, zajímavé inspirace a zprostředkování netradičních zážitků pro děti.

 

Dalším cílem spolku je pořádání různorodých akcí, podpora sportovních aktivit, vzdělávání rodičů, získávání materiálních a finančních prostředků pro zlepšení výchovně-vzdělávacích činnosti a prostředí školy.

 

 

Děkujeme za spolupráci.

bottom of page