Klub dětí, rodičů a přátel MŠ Mateřídouška, z. s.

IČO:

 

Název:

 

Adresa:

 

E-mail:

 

FCB:

 

Číslo účtu:

 

Předsedkyně spolku:

 

Místopředsedkyně spolku:

 

Koordinátor spolku za MŠ:

Třídní důvěrníci:  

09677976

 

Klub dětí, rodičů a přátel MŠ Mateřídouška, z. s.

 

J. Božana 3141, Frýdek-Místek, 738 01

 

ms.materidouska@seznam.cz

Klub dětí, rodičů a přátel MŠ Mateřídouška

 

2301909356/2010      (Fio Banka)

 

Michaela Sukovská

 

Romana Jílková

 

Bc. Alena Habernalová (uč. třídy Motýlek)

Třída Motýlek - Kateřina Kolářová

Třída Sluníčko - Denisa Lekačová

Třída Koťátko - Martina Nováková

Třída Kuřátko - Lucie Humplíková

Milí rodiče, příspěvek do Klubu dětí, rodičů a přátel MŠ Mateřídouška, z. s. byl schválen na školní rok  2021/2022  takto:

 

  • členský příspěvek ve výši 400Kč /dítě /rok a 30Kč /dospělý/ rok.   

  • příspěvek na nadstandartní kulturní akce ve výši 400Kč/ dítě/ rok.

 

-U kulturního příspěvku bude vedena evidence účasti na akcích. (divadla atd.)

-Na konci školního roku (červenec/srpen 2022) tak proběhne vyúčtování a vratky na zasílací účet.

- Pro děti neúčastnící se programu bude zajištěn pedagogický dohled na třídě.

 

Platbu proveďte na účet a to následujícím způsobem:

1.  úhrada členského příspěvku 430Kč do 30.9.2021 

 na účet č. 2301909356/2010 (Fio Banka)

(do poznámky jméno a příjmení dítěte + členský příspěvek)

 

2.  úhrada kulturního příspěvku 400Kč do 31.11.2021

 na účet č. 2301909356/2010 (Fio Banka)

(do poznámky jméno a příjmení dítěte + kulturní příspěvek)

     

Další dotazy na e-mailu: 

ms.materidouska.habernalova@seznam.cz (zástupce za MŠ)

ms.materidouska@seznam.cz (vedení klubu rodičů)                                     

 

Klub dětí, rodičů a přátel MŠ Mateřídouška je dobrovolným sdružením rodičů, zákonných zástupců dětí a občanů, kteří se zajímají
o výchovu dětí a práci školy. Je to dobrovolné sdružení, které vzniklo potřebou navázat bližší spolupráci mezi Mateřskou školou a rodiči. Partnerství školy a rodičů je významnou částí i v programu Začít spolu, ve kterém “škola” pracuje.

Cílem spolku je vytvoření komunitní společnosti zaměřené na účinnou a dobrovolnou pomoc škole při plnění jejího poslání, např. pomoc při organizování různých akcí a exkurzí, zajištění různorodého spotřebního materiálu, předávání nápadů, tipů, zajímavé inspirace a zprostředkování netradičních zážitků pro děti. Dalším cílem spolku je pořádání různorodých akcí, podpora sportovních aktivit, vzdělávání rodičů, získávání materiálních a finančních prostředků pro zlepšení výchovně-vzdělávacích činnosti a prostředí školy.

Děkujeme za spolupráci.