top of page

PLÁNUJEME

ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

ZÁŘÍ 2023

 • 7. 9. Informační třídní schůzky pro zákonné zástupce dětí 

 • Interaktivní  vycházka k rybníku

 • 25.9. Šachová pohádka s Frymíkem (Beskydská šachová škola)

ŘÍJEN 2023

 • PROJEKTOVÉ DNY: Ovocné a zeleninové dny, vitamínový den

 • Land-art listohrátky s rodiči – v průběhu odchodů z MŠ (zahrada MŠ)

 • 20.10. Oslava Mezinárodního Dne stromů – společný dopolední program v Arboretu

 • 30.10. Oslava Halloweenu (třída Krteček) 

 

LISTOPAD 2023

 • 7.11. Uspávání broučků – společný odpolední program na zahradě s KR (Klubem rodičů, dětí a přátel MŠ)

 • 8. a 9.11. Vánoční fotografování dětí

 • Výroba draka – polytechnický den 

 • DUŠIČKY

 • Medvídkový den

 • V průběhu týdne do 12.11. -  sv. Martin

 • Do 13.11. Den laskavosti

 • 15.11. Hravá věda aneb Pokusy

 • 30.11. ADVENTNÍ DÍLNY pro rodiče a děti + vánoční jarmark

 

PROSINEC 2023

 • 6.12. MIKULÁŠSKÉ DOPOLEDNE (celá MŠ)

 • Světový den dětství

 • Ježíškova pošta – společná akce všech tříd s výletem na náměstí v Místku

 • Exkurse do Marlenky (Motýlek) a do Muzea včelařství v  Chlebovicích (Sluníčka)

 • 20.12. Vánoční nadílka v MŠ – nadílka pod stromečkem se slavnostním obědem - všechny třídy

LEDEN 2024

 • Tři králové – návštěva Baziliky

 • Návštěvy v ZŠ El. Krásnohorské - 1. třídy

 • Cesta do ledového království (Medvídci)

 • Divadélko

ÚNOR 2024

 • ŠKOLKOVÉ ZOH pro rodiče a děti v odpoledních hodinách (podle počasí, s KR)

 • KARNEVAL 

 • Pokusy hokusy – projektové dny na třídách s ledem, vodou a sněhem

 • Čtení s rodiči a prarodiči - Mezinárodní den mateřského jazyka

 • Lyžařský kurz na Opálené

BŘEZEN 2024

 • Návštěva strážníků Městské policie - Prevence sociálně-patologických jevů

 • Vítání jara – vynášení Moreny k řece Ostravici (všechny třídy)

 • Den s kapičkou Járou (tř. Medvídek)

 • Divadlo Letadlo - Průzkumníci v Antarktidě

 • Návštěva knihovny

 • Přečti mi pohádku – březen měsíc knihy (všechny tř.)

 • Den mazlíčků

 • Beseda se strážníky Městské policie - Prevence sociálně-patologických jevů a bezpečnost v rámci              silničního provozu

DUBEN 2024

 • Planetárium v Ostravě pro děti 3. ročníku

 • Ekologická pohádka Terka, Klárka, Budulínek - pro děti 1. a 2. ročníku 

 • Dny otevřených dveří 

 • Den mláďátek – projektové dny všech tříd

 • První pomoc pro MŠ (školení pro nejmenší)

 • Výlety do lesa, k rybníku

 • Křížová cesta u Mar. kostela a vel. koledy - všechny třídy

 • Velikonoční tvoření s rodiči a prarodiči

 • TÝDEN PRO ZEMI – ekologicky motivované aktivity ve všech třídách

 •  ČARODĚJNICKÉ ODPOLEDNE - s KR (Klubem rodičů)

KVĚTEN 2024

 • Fotografování dětí

 • Zápis do MŠ 

 • Polytechnické dny na všech tř.– tvoření pro složky IZS

 • IZS – BESEDA na zahradě MŠ 

 • RODINNÉ BESÍDKY – individuální besídky tříd ke Dni matek, rodiny

 • OTEVÍRÁNÍ ZAHRADY 

 • Plavecký výcvik PLAVÁČEK

 • Tvořivé dílny - výrobky pro složky IZS - dopolední aktivita

 • HZS – dle situace

 • Malé výlety – nádraží, Faunapark, Arboretum, Olešná, Frýdecký zámek

ČERVEN 2024

 • 1.6. Oslava MDD - společný program všech tříd 

 • ŠKOLNÍ VÝLE

 • Třídní besídky spojené s pasováním předškoláků

 • Indiánský týden - třída Motýlek

 • Oslava Dne otců

 • Informativní schůzka pro zákonné zástupce nově přijatých dětí

bottom of page