PLÁNUJEME

ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

ZÁŘÍ 2021

 • 15.- 16. 9. 2021 - Informační třídní schůzky pro zákonné zástupce dětí 

ŘÍJEN 2021

 • Ovocné a zeleninové dny

 • Vitamínový den

 • 15.10. 2021 - Vodnické odpoledne s rodiči u rybníka

 • Land-art listohrátky s rodiči – v průběhu odchodů z MŠ (altán)

 • MEZINÁRODNÍ DEN STROMŮ –společný dopolední program na zahradě

 

LISTOPAD 2021

 • Výroba draka – polytechnický den 

 • Medvídkový den

 • 2.11.2021 - USPÁVÁNÍ BROUČKŮ – společný dopolední program na zahradě

 • 15. a 16. 11.2021 - 1. vánoční focení s Brigitou

 • 13.11.2021 - DEN LASKAVOSTI - charitativní sbírka ošacení (akce s rodiči)

 • V průběhu týdne do 12.11. -  Sv. Martin

 • Zvířátka v lese – tř. Krteček

 

PROSINEC 2021

 • 6.12.2021 - Mikulášské dopoledne (celá mš)

 • 8.12.2021 - Kouzelník Aleš

 • Ježíškova pošta – společná akce všech tříd s výletem na náměstí v Místku

 • Perníkové tvoření pro rodiče a děti

 • Exkurse do Marlenky a do Muzea včelařství v Chlebovicích (Motýlek a Sluníčka)

 • Vánoční minibésídky

 • 20.-22.12.2021 - Ježíšek v MŠ – nadílka pod stromečkem

LEDEN 2022

 • 6.1.2022 - Tři králové – návštěva Baziliky

 • Návštěvy v ZŠ

 • Cesta do ledového království (Medvídci)

ÚNOR 2022

 • 10.2.2022 - Informativní schůzka ped. ZŠ pro ZZ dětí v PPV v  16:00

 • 15.2.2022 - ŠKOLKOVÉ ZOH pro rodiče a děti v odpoledních hodinách (od 15 hod.)

 • od 21.2. do 25.2.2022 - KARNEVAL na třídě (individuálně)

 • Pokusy hokusy – projektové dny na třídách s ledem, vodou a sněhem

BŘEZEN 2022

 • Vítání jara – vynášení Moreny k řece Ostravici (všechny tř.)

 • Den s kapičkou Járou (tř. Medvídek)

 • 4.3.2022 - Divadlo Průzkumníci v Africe

 • OTVÍRÁNÍ ZAHRADY – slavnostní uvedení envir. prvků do provozu MŠ 

 • Polytechnický den – „Švec není prťavec“ (tř. Sluníčko)

 • Polytechnický projektový den – Malý zámečník (tř. Motýlek)

 • Návštěva knihovny

 • Přečti mi pohádku – březen měsíc knihy (všechny tř.)

 • Den mazlíčků

DUBEN 2022

 • Dny otevřených dveří 

 • Den mláďátek – projektové dny všech tříd

 • 6.4.2022 - Dopravní kouzlení s kouzelníkem Alešem

 • 11.-12.4. Dny otevřených dveří v naší MŠ

 • Výlety do lesa, k rybníku

 • Křížová cesta u Mar. Kostela a vel. koledy

 • Velikonoční tvoření s rodiči a prarodiči

 • TÝDEN PRO ZEMI – ekologicky motivované aktivity ve všech třídách

 • 27.4.2022 - Setkání s rodiči a odborníkem na téma: Dopad současné situace na děti a jejich potřeby (Mgr. Radka Vrbová a Mgr. Jarmila Budíková) - přednáška se koná v MŠ Mateřídouška

 • 29.04.2022 - ČARODĚJNICKÉ ODPOLEDNE

KVĚTEN 2022

 • 9. - 10. 5.2022  Zápis do MŠ 

 • 10.5.2022 Představení divadla Letadlo

 • 11. - 12.5.2022 Koncoroční fotografování dětí

 • Polytechnické dny na všech tř.– tvoření pro složky IZS

 • IZS – BESEDA na zahradě MŠ 

 • RODINNÉ BESÍDKY – individuální besídky tříd 

 • 18.5.2022 - Setkání s rodiči a odborníkem na téma: Vliv pohybu na vývoj a schopnosti učení (Mgr. Radka Vrbová) - přednáška se koná v MŠ Mateřídouška

 • 19.5.2022 Přenosné Oceanárium

 • 27.5.2022 Muzikohrátky 

 • 30.5 - 28.6.2022 Plavecký výcvik PLAVÁČEK

 • 31.5.  Školní výlet 

 • Tvořivé dílny – výrobky pro složky IZS – dopolední aktivita

 • HZS – dle situace

 • Malé výlety – nádraží, Faunapark, Arboretum, Olešná, Frýdecký zámek

ČERVEN 2022

 • 1.6.2022 - MDD na zahradě MŠ – hledání pokladu

 • Informativní schůzka pro zákonné zástupce nově přijatých dětí

 • 15.6. Sportovní dopoledne –  při příležitosti oslav 100. výročí FK Frýdek-Místek

 • 16. a 17.6. Canisterapie 

 • 16.6. Pasování budoucích školáků - Vyplouváme do světa (námořníci)

 • Indiánský týden 20.-24.6.2022

 • 20.6.2022 - oslava Dne otců

 • 24.6. Indiánské nocování - přespávání předškoláků v MŠ

 • Setkání s rodiči a odborníkem na téma: Svět rodiny - čím jako rodiče ovlivňujeme své děti (Mgr. Radka Vrbová a Mgr. Jarmila Budíková) - přednáška se koná v  MŠ Mateřídouška