top of page

PLÁNUJEME

ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

ZÁŘÍ 2023

 • 7.9. Informační třídní schůzky pro zákonné zástupce dětí 

 • Interaktivní vycházky do blízké přírody (Lískovec, rybník, lesík)

 • 25.9. Šachová pohádka s Frymíkem (Beskydská šachová škola - Klíč F-M)

ŘÍJEN 2023

 • PROJEKTOVÉ DNY: Ovocné a zeleninové dny, vitamínový den

 • 13.10. Návštěva městské knihovny

 • 17.10. Návštěva městské knihovny

 • 20.10. MEZINÁRODNÍ DEN STROMŮ – společný dopolední program v ARBORETU FM

 • RECYKLOHRANÍ aneb Ukliďme si svět – 1. úkol soutěže, kdy MŠ plní nejrůznější úkoly s environmentální tematikou (SBĚR OŠACENÍ a ELEKTROODPADU – do 30. 10.)

 • 30.10. Oslava Halloweenu (třída Krteček) 

 

LISTOPAD 2023

 • Land-art listohrátky s rodiči – v průběhu odchodů z MŠ (zahrada MŠ)

 • Malá sluníčková drakiáda s rodiči

 • 2.11. DUŠIČKY na Sluníčku 

 • Lístečkový den na Medvídku

 • 7.11. USPÁVÁNÍ BROUČKŮ - odpolední program na školní zahradě (s KR)

 •  8.11. 1. vánoční focení s Brigitou 

 • Sv. Martin + DEN LASKAVOSTI – v průběhu týdne do 13.11.

 • 15.11. POKUSOVÁNÍ – Hravá věda pro děti 

 • Srdce s láskou darované – začátek celorepublikové soutěže podporující tradiční lidské hodnoty, jako jsou láska, přátelství, rodina a vzájemná úcta

 • 30.11. MALÝ VÁNOČNÍ JARMARK s dílnami (s KR)

 

PROSINEC 2023

 • 6.12. Mikulášské dopoledne (celá MŠ)

 • 8.12. VYSTOUPENÍ skupinky dětí na ADVENTNÍM MĚSTEČKU v Místku (od 15 hodin)

 • 11.12. Světový den dětství - exkurze v Marlence s dět. programem pro 3. a 2. roč.

 • Ježíškova pošta – v rámci MŠ

 • 20.12. Ježíšek v MŠ – nadílka pod stromečkem se slavnostním obědem (všechny třídy)

LEDEN 2024

 • 5.1. Tři králové – návštěva Baziliky

 • Cesta do ledového království (tř. Medvídek)

 • 16.1. a  24.1. Zdravá 5

 • 17.1. Zimní sportovní radovánky se SOKOLEM na zahradě MŠ

 • 25.1. Kouzelnické vystoupení s Alešem 

 • Individuální konzultace se zákonnými zástupci dětí 3. ročníku

 • Lyžařský výcvik na Opálené (29.1.-)

ÚNOR 2024

 • Lyžařský výcvik na Opálené (-2.2.)

 • 5.2. KARNEVAL (v tělocvičně Basketpointu)

 • Pokusy hokusy – projektové dny na třdách s ledem, vodou a sněhem

 • 21.2. Informativní schůzka ped. 5. ZŠ pro ZZ dětí v PPV
 • 21.2. CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM – Mezin.den mateř.jazyka

BŘEZEN 2024

 • 4.3. Návštěva budoucích školáků v hodině výuky žáků 1. třídy v 5. ZŠ 

 • Beseda s Městskou policií ( pro 3. roč. termín bude upřesněn)

 • 21.3.-22.3. Vítání jara – vynášení Moreny k řece Ostravici (všechny třídy)

 • Den s kapičkou Járou (tř. Medvídek)

 • Návštěva knihovny (budova B – 3. roč.)

 • CČČD - březen měsíc knihy (všechny tř.)

 • Den mazlíčků

 • Beseda s PČR (termín bude upřesněn)

 • 25.3.-28.3. Velikonoční tvoření s rodiči a prarodiči (s KR)

 • 29.3. OTVÍRÁNÍ ZAHRADY – odpolední program na zahradě (s KR)

DUBEN 2024

 • 2.4. Výlet malířů do Světa techniky OV – Svět barev 

 • 11. a 12.4. Dny otevřených dveří 

 • Zdravá 5 (termín bude upřesněn)

 • Den mláďátek – projektové dny všech tříd

 • Výlety do lesa, k rybníku

 • 17.-21. TÝDEN PRO ZEMI – ekologicky motivované aktivity ve všech tř. 

 • 22.4. Divadlo Letadlo – PRŮZKUMNÍCI V LESE 

 • 30.4. ČARODĚJNICKÉ ODPOLEDNE (s KR)

KVĚTEN 2024

 • 3.5. Divadélko – Jak si myška Klárka a veverka Terka čistily zoubky 

 • 6.5. Muzikohrátky 

 • 13. a 14.5. Zápis do MŠ

 • RODINNÉ BESÍDKY – individuální besídky tříd ke dni matek, rodiny

 • Plavecký výcvik PLAVÁČEK (od 23.5.-20.6.)

 • Tvořivé dílny – výrobky pro složky IZS – dopolední aktivita

 • HZS – dle situace

 • Malé výlety – vlak. nádraží, Faunapark, Arboretum, Olešná, Frýdecký zámek

 • 28.5. MDD – Oslava se Sokolníky (s KR)

ČERVEN 2024

 • 12.6. ŠKOLNÍ VÝLET 

 • Informativní schůzka pro zákonné zástupce nově přijatých dětí

 • Pasování budoucích školáků – Letní karneval

 • Indiánský týden (Motýlek)

 • 21.6. Oslava Dne otců - posezení u táboráku v lese za Olešnou (s KR)

bottom of page