top of page

PLÁNUJEME

ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

ZÁŘÍ 2022

 • 8. 9. Informační třídní schůzky pro zákonné zástupce dětí 

 • 26.9. Šachová pohádka s maskotem Frymíkem

 • Interaktivní  vycházka k rybníku

ŘÍJEN 2022

 • PROJEKTOVÉ DNY: Ovocné a zeleninové dny, vitamínový den

 • 13.10. Návštěva městské knihovny (Sluníčka, Motýlci)

 • 14.10. Vodnické odpoledne s rodiči u rybníka s KR (Klubem rodičů)

 • Land-art listohrátky s rodiči – v průběhu odchodů z MŠ (zahrada MŠ)

 • 20.10. MEZINÁRODNÍ DEN STROMŮ – společný dopolední program na zahradě

 • 25.10. MUZIKOHRÁTKY

 

LISTOPAD 2022

 • Výroba draka – polytechnický den 

 • 2.11. HALLOWEEN/DUŠIČKY

 • Medvídkový den

 • 4.11. USPÁVÁNÍ BROUČKŮ – společný odpolední program na zahradě s KR (klubem rodičů)

 • 1. a 2. vánoční focení (dle volby)

 • V průběhu týdne do 12.11. -  sv. Martin

 • Do 13.11. DEN LASKAVOSTI 

 • Zvířátka v lese – tř. Krteček

 

PROSINEC 2022

 • 6.12. Mikulášské dopoledne (celá mš)

 • 11.12. Světový den dětství

 • Ježíškova pošta – společná akce všech tříd s výletem na náměstí v Místku

 • 13.12. ADVENTNÍ DÍLNY pro rodiče a děti + malý vánoční jarmark

 • Exkurse do Marlenky (Motýlek) a do Muzea včelařství v  Chlebovicích (Sluníčka)

 • 20.12. Ježíšek v MŠ – nadílka pod stromečkem se slavnostním obědem - všechny třídy

LEDEN 2023

 • 6.1. Tři králové – návštěva Baziliky

 • Návštěvy v ZŠ El. Krásnohorské - 1. třídy

 • Cesta do ledového království (Medvídci)

 • Divadélko

ÚNOR 2023

 • Lyžařský výcvik v Malenovicích

 • 8.2. v 16:00h. Informativní schůzka ped. ZŠ pro ZZ dětí v PPV 

 • ŠKOLKOVÉ ZOH pro rodiče a děti v odpoledních hodinách (podle počasí, s KR)

 • 17.2. KARNEVAL (odpoledne v tělocvičnách 5.ZŠ)

 • Pokusy hokusy – projektové dny na třídách s ledem, vodou a sněhem

 • 21.2. Čtení s rodiči a prarodiči - Mezinárodní den mateřského jazyka

BŘEZEN 2023

 • Vítání jara – vynášení Moreny k řece Ostravici (všechny třídy)

 • Den s kapičkou Járou (tř. Medvídek)

 • 13.3. Divadlo Letadlo - Průzkumníci v Antarktidě

 • 24.3. OTVÍRÁNÍ ZAHRADY – odpolední program na zahradě - s KR (Klubem rodičů)

 • Divadlo loutek OSTRAVA (pro děti 3. ročníku + OŠD)

 • Návštěva knihovny

 • Přečti mi pohádku – březen měsíc knihy (všechny tř.)

 • Den mazlíčků

 • 28.3. MUZIKOHRÁTKY

DUBEN 2023

 • Dny otevřených dveří 

 • Den mláďátek – projektové dny všech tříd

 • První pomoc pro MŠ (školení pro nejmenší)

 • Výlety do lesa, k rybníku

 • Křížová cesta u Mar. kostela a vel. koledy - všechny třídy

 • Velikonoční tvoření s rodiči a prarodiči

 • 17.-21.4. TÝDEN PRO ZEMI – ekologicky motivované aktivity ve všech třídách

 • 28.4. ČARODĚJNICKÉ ODPOLEDNE - s KR (Klubem rodičů)

KVĚTEN 2023

 • Zápis do MŠ 

 • Polytechnické dny na všech tř.– tvoření pro složky IZS

 • IZS – BESEDA na zahradě MŠ 

 • RODINNÉ BESÍDKY – individuální besídky tříd ke Dni matek, rodiny

 • Plavecký výcvik PLAVÁČEK

 • Tvořivé dílny - výrobky pro složky IZS - dopolední aktivita

 • HZS – dle situace

 • Malé výlety – nádraží, Faunapark, Arboretum, Olešná, Frýdecký zámek

ČERVEN 2023

 • 2.6. Oslava MDD - hledání pokladu - s KR (Klubem rodičů)

 • ŠKOLNÍ VÝLET vlakem (děti 2.-3.ročníku) i autobusem (nejmenší)

 • Informativní schůzka pro zákonné zástupce nově přijatých dětí

 • Pasování budoucích školáků - Letní karneval

 • Indiánský týden - třída Motýlek

 • 20.6. Oslava Dne otců - posezení u táboráku v lese za Olešnou - s KR (Klubem rodičů)

bottom of page