top of page
SPOLUPRÁCE A PODĚKOVÁNÍ
Firmě Kowollik s. r. o. děkujeme za realizaci zakázky „Rekonstrukce rozvodů vody a přípravných kuchyní – pavilon A, MŠ Mateřídouška, Frýdek-Místek". Oceňujeme především zodpovědný přístup, vstřícné jednání a precizně odvedenou práci této firmy.
logo.png
IMG-20230927-WA0069.jpg
IMG-20230927-WA0053.jpg
IMG-20230927-WA0058.jpg
IMG-20230927-WA0000(1).jpg
IMG-20230927-WA0004(1).jpg
IMG-20230927-WA0005.jpg
IMG-20230927-WA0008.jpg
LÍBÍ SE VÁM NAŠE AKTIVITY?
CHCETE NÁS PODPOŘIT?

Pomoci nám můžete hned několika způsoby:

Gradient

darováním peněz

Pokud preferujete převod na účet, můžete nám dar zaslat na ůčet:

2500817614/2010

Gradient

     darováním věcí       a materiálů

Mateřská škola přijímá také věcné dary. Překáží vám doma hračky, materiály na

tvoření? Můžete nám je darovat.

Náš provoz můžete podpořit

darováním kancelářských potřeb, papírů, tonerů do tiskáren, nářadí

a rostlin na zahradu…

Gradient

osobní pomocí

Pokud nás chcete podpořit svou vlastní prací, věřte, že v našem Ekocentru je stále

co vrtat, brousit, malovat, sestavovat. Komu chybí zahrádka, může se přijít

realizovat na té naší.

Kontakt: ms.materidouska.poulickovaj@seznam.cz

NABÍDKA STRAVOVACÍCH SLUŽEB

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

 

jsme mateřská škola zajišťující celodenní stravování pro děti našeho centrálního

a také odloučeného pracoviště. V provozu máme dvě jídelny, včetně fungující vývařovny,

prostřednictvím které jsme schopni pokrýt požadavky na stravování dalších subjektů.

 Tímto si Vás dovoluji oslovit s nabídkou možnosti stravování, včetně celodenního

režimu, pro děti navštěvující Vaši mateřskou školu, případně Vaši dětskou skupinu.

 

Náš tým zkušených kuchařek, v čele s paní vedoucí školní jídelny,

dětem připravují s láskou zdravou, pestrou a výživově hodnotnou stravu.

 

Splňujeme požadavky dané normami Ministerstva školství ČR pro složení pokrmů

a zastoupení jednotlivých skupin potravin, dbáme na pestrost a výživovou hodnotu stravy.

 

Připravujeme klasické i moderní receptury, přičemž se držíme zásad zdravé výživy.

Suroviny používáme vždy čerstvé, dlouhodobě je neskladujeme, aby si uchovaly

co nejvíce hodnotných živin, které jsou pro zdravý vývoj dítěte tak důležité.

 

Důraz je rovněž kladen na to, aby dětem chutnalo, aby byly spokojeny. Od roku 2019 jsme

zapojeni do projektu Zdravá školní jídelna, jejímiž kritérii je například osvěta zdravé výživy,

pestrý jídelníček, střídmé solení s ohledem na dětského strávníka, čerstvé a sezónní potraviny.

 

Pokud se chcete o našich stravovacích službách dozvědět více, případně máte o ně zájem,

neváhejte mě, prosím, s důvěrou oslovit prostřednictvím následujících kontaktů:

 

e-mail: reditelka@msmateridouska.cz

telefon: 605 249 385

 

Na spolupráci s Vámi se těší

Jana Poulíčková, ředitelka mateřské školy Mateřídouška

PROJEKTY

Bezplatné stravování ve školách pro šk. rok 2023/2024
0_edited.jpg
Šablony ,,JAK´´
0.jpg

Evropské strukturální a investiční fondy

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Cesta ke kvalitnímu vzdělávání v MŠ Mateřídouška

je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.03/00/22_002/0000801

Celková výše podpory: 865.977,- Kč.

Finanční prostředky budou čerpány za tímto účelem:

  • personální podpora MŠ - zřízená funkce školního asistenta

Zdravá školní jídelna

Mateřská škola Mateřídouška se zapojila do projektu Zdravá školní jídelna. Tento projekt se snaží 

o to, aby byla ve školních jídelnách podávána pestrá, nutričně vyvážená a chutná strava.

 

Principy projektu jsou:

  1. Vzdělaný personál

    • Personál školní jídelny má dobré znalosti o správné výživě člověka, zejména dětí, umí plánovat pestrý jídelní lístek, umí vařit chutné pokrmy z čerstvých surovin, jídla dochucuje s ohledem na dětského strávníka, zná a plní platnou legislativu

  2. Informovaný strávník

    • Strávník - dítě se o správné výživě dozvídá  v rámci výuky, výzdoby jídelny a školy a v rámci praktických činností či mimoškolních aktivit. Strávník - dítě je tak veden ke správné volbě a skladbě potravin a pokrmů

  3. Motivující pedagog a vedení školy

    • Pedagog podporuje správné stravovací návyky, jde příkladem dětem. Vedení školy podporuje snahy školní jídelny a zároveň propojuje spolupráci školní jídelny a pedagogů.


Našim cílem je, aby děti jedly zdravěji a to i potraviny, které obvykle nejsou jejich oblíbené           

a dětem chutnalo. Prostřednictvím kritérií - naleznete na webových stránkách - Vám chceme ukázat, jak je možné školní stravování dále zlepšovat a docílit toho, aby děti dostávaly nutričně hodnotnou a chutnou stravu a aby tak stravování v MŠ pomohlo formovat správné stravovací návyky. Další informace můžete získat na webových stránkách: www.zdravaskolnijidelna.cz

Se Sokolem do života

Projekt SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY, CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY se zaměřuje na rozvoj pohybových dovedností, nabízí dětem další podněty spojené se zdravým pohybem. Podporuje první zájem dětí

o aktivní sportování, ale také vedení k týmové spolupráci, radosti za splněných úkolů jak

u jednotlivce, tak ve skupině.

Plnění jednotlivých úkolů by mělo přinášet dětem radost a potěšení  z pohybu, pomáhat jim naučit se překonávat překážky, rozvíjet jejich samostatnost při dalším zdokonalování pohybových dovedností a tím jim umožnit vstup do velkého světa při překonání hranice šesti let.

Celé Česko čte dětem

"Pověz mi, prosím, pohádku. A jakou? Nějakou. Povídej to, co chceš, však ty si vzpomeneš."

Posláním projektu Celé Česko čte dětem je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině. My neříkáme "jdi a čti si!", ale "pojď, budu ti číst". Stačí 20 minut denně. Každý den. Také v letošním školním roce se naše mateřská škola zapojila do celostátního projektu Celé Česko čte dětem. Pravidelné předčítání dětem je dnes důležitější, než kdy dříve, protože lavinovitě narůstá množství informací. Čtení chrání děti před závislostí na televizi a počítačích. Návyky, postoje a žebříček hodnot se přece utvářejí již v dětství. Dnešní děti vyrůstají v jazykově chudém prostředí, rodiče s nimi stále méně rozmlouvají, málo jim čtou. Láska ke knize by přitom měla být rozvíjena již od útlého věku, a to pravidelným hlasitým předčítáním. Každodenní četba dětem pro radost a následné povídání o přečteném je nejlepší přípravou jak učit děti lásce

k jazyku, jak podporovat jejich zájmy, zlepšit jejich soustředěnost.

PROČ ČÍST DĚTEM?

"Aby měly svět rády. Aby se jim v něm líbilo. Aby věděly, že je větší než to, co vidí jenom očima. Aby mu věřily. A aby věřily nám, co jim čteme. Když čte taková maminka nebo tatínek – to je svět, jak má být: krásný, vzrušující, důvěryhodný, bezpečný a útulný."

Národní plán obnovy pro školy - DIGITALIZUJEME ŠKOLU
plakát obnovy.png
bottom of page