top of page

PROJEKTY

Šablony III.

Evropské strukturální a investiční fondy

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

PERSONÁLNÍ PODPORA III. V MŠ MATEŘÍDOUŠKA

je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017195

Celková výše podpory: 367.446,- Kč.

Finanční prostředky budou čerpány za tímto účelem:

 • personální podpora MŠ - zřízená funkce školního asistenta

 • projektový den ve výuce

Zdravá školní jídelna

Mateřská škola Mateřídouška se zapojila do projektu Zdravá školní jídelna. Tento projekt se snaží 

o to, aby byla ve školních jídelnách podávána pestrá, nutričně vyvážená a chutná strava.

 

Principy projektu jsou:

 1. Vzdělaný personál

  • Personál školní jídelny má dobré znalosti o správné výživě člověka, zejména dětí, umí plánovat pestrý jídelní lístek, umí vařit chutné pokrmy z čerstvých surovin, jídla dochucuje s ohledem na dětského strávníka, zná a plní platnou legislativu

 2. Informovaný strávník

  • Strávník - dítě se o správné výživě dozvídá  v rámci výuky, výzdoby jídelny a školy a v rámci praktických činností či mimoškolních aktivit. Strávník - dítě je tak veden ke správné volbě a skladbě potravin a pokrmů

 3. Motivující pedagog a vedení školy

  • Pedagog podporuje správné stravovací návyky, jde příkladem dětem. Vedení školy podporuje snahy školní jídelny a zároveň propojuje spolupráci školní jídelny a pedagogů.


Našim cílem je, aby děti jedly zdravěji a to i potraviny, které obvykle nejsou jejich oblíbené           

a dětem chutnalo. Prostřednictvím kritérií - naleznete na webových stránkách - Vám chceme ukázat, jak je možné školní stravování dále zlepšovat a docílit toho, aby děti dostávaly nutričně hodnotnou a chutnou stravu a aby tak stravování v MŠ pomohlo formovat správné stravovací návyky. Další informace můžete získat na webových stránkách: www.zdravaskolnijidelna.cz

Se Sokolem do života

Projekt SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY, CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY se zaměřuje na rozvoj pohybových dovedností, nabízí dětem další podněty spojené se zdravým pohybem. Podporuje první zájem dětí

o aktivní sportování, ale také vedení k týmové spolupráci, radosti za splněných úkolů jak

u jednotlivce, tak ve skupině.

Plnění jednotlivých úkolů by mělo přinášet dětem radost a potěšení  z pohybu, pomáhat jim naučit se překonávat překážky, rozvíjet jejich samostatnost při dalším zdokonalování pohybových dovedností a tím jim umožnit vstup do velkého světa při překonání hranice šesti let.

Celé Česko čte dětem

"Pověz mi, prosím, pohádku. A jakou? Nějakou. Povídej to, co chceš, však ty si vzpomeneš."

Posláním projektu Celé Česko čte dětem je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině. My neříkáme "jdi a čti si!", ale "pojď, budu ti číst". Stačí 20 minut denně. Každý den. Také v letošním školním roce se naše mateřská škola zapojila do celostátního projektu Celé Česko čte dětem. Pravidelné předčítání dětem je dnes důležitější, než kdy dříve, protože lavinovitě narůstá množství informací. Čtení chrání děti před závislostí na televizi a počítačích. Návyky, postoje a žebříček hodnot se přece utvářejí již v dětství. Dnešní děti vyrůstají v jazykově chudém prostředí, rodiče s nimi stále méně rozmlouvají, málo jim čtou. Láska ke knize by přitom měla být rozvíjena již od útlého věku, a to pravidelným hlasitým předčítáním. Každodenní četba dětem pro radost a následné povídání o přečteném je nejlepší přípravou jak učit děti lásce

k jazyku, jak podporovat jejich zájmy, zlepšit jejich soustředěnost.

PROČ ČÍST DĚTEM?

"Aby měly svět rády. Aby se jim v něm líbilo. Aby věděly, že je větší než to, co vidí jenom očima. Aby mu věřily. A aby věřily nám, co jim čteme. Když čte taková maminka nebo tatínek – to je svět, jak má být: krásný, vzrušující, důvěryhodný, bezpečný a útulný."

Národní plán obnovy pro školy - DIGITALIZUJEME ŠKOLU
plakát obnovy.png
bottom of page